Strona w trakcie aktualizacji. Zapraszamy wkrótce.

Terminy ważności szkoleń BHP dla pracowników

Nowe rozporządzenie ws. oznakowania pojemników z substancjami

Tekst jednolity rozporządzenia ws. refundacji kosztów wyposażenia stanowisk

W dniu 27 lipca w załączniku do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2015 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1041). To pierwszy tekst jednolity tego rozporządzenia.
Opublikowany 27 lipca jednolity tekst rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 846).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Wykaz prac wzbronionych młodocianym po nowemu

Dobór środków ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym zagrożeniem lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy. 

Szkolenie pracodawcy w zakresie BHP