Firma „E-MOTION ART” działa w branży BHP od blisko 8 lat. Przez te lata staraliśmy się nie tylko wypełniać swoje obowiązki związane z doradztwem i dostosowywaniem firm do nowego, obowiązującego prawa, ale także próbowaliśmy uświadamiać pracodawcom ich wielki obowiązek, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w firmie. Pracownik, który widzi, że jego praca jest doceniana, również poprzez rozmaite udogodnienia i poprawę komfortu pracy, świadomie (czasem podświadomie) wykonuje swoje obowiązki  z większą chęcią i starannością. Wśród pracowników tworzy się atmosfera życzliwości, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Relacje na płaszczyźnie Pracodawca – Pracownik są znacznie lepsze i wyrażają się w postaci obustronnego szacunku. Wielu pracodawców zapomina o tej ważnej kwestii, która ma znaczny wpływ na postrzeganie firmy w oczach klientów. Czasy dużej konkurencji w każdej branży, wymuszają na pracodawcach większą dbałość o markę i budowę dobrej opinii, bo klient mając do wyboru 2 firmy o podobnej charakterystyce i analogicznej ofercie, wybierze tą, która w jego oczach jest bardziej przyjazna. Gdzie jest obsługiwany miło i przyjaznej atmosferze. Czasami są to wrażenia subiektywne, ale na nie wpływa również to, jak w firmie traktowany jest pracownik i jak bardzo jest zmotywowany do swojej pracy, nie tylko wysokością płacy.
Ta krótka dygresja, ma na celu argumentację, dlaczego nie chwalimy się ilością obsługiwanych firm. Idziemy na jakość, nie na ilość, bo wiemy, że hurtowa obsługa firm, prowadzi do hurtowej produkcji dokumentacji. Papier wszystko przyjmie, a efekt końcowy może okazać się tylko mistyfikacją. Służby kontrolujące, w tym PIP i SANEPID nie tolerują na szczęście tzw. hurtowników, którzy nie traktują klienta indywidualnie, ale drukują dokumentację, nie weryfikując czasem nawet jej treści. My też tego nie lubimy. Nie udostępniamy gotowych ocen ryzyka zawodowego lub instrukcji stanowiskowych od ręki, bo je musimy dopiero sporządzić pod konkretne stanowisko pracy, w konkretnej firmie.

Poniżej w skrócie charakterystyka naszej działalności. Jeśli czegoś brakuje, nie ma interesującej Państwa kwestii prosimy o kontakt z nami. Preferujemy kontakt mailowy, ponieważ będąc u klienta, nie zawsze mamy możliwość odbierania telefonów.

Realizacja nakazów PIP i SANEPIDU

Wszelkie nakazy instytucji kontrolnych to nie koniec świata, to tylko bodziec do wprowadzenia szybkich zmian, które mogą zapobiec nieszczęśliwym wypadkom lub poprawić komfort pracy w firmie. Skontaktuj się z nami, a postaramy się wspólnie ustalić strategię działania. Wspólnie zrealizujemy nakazy i oszczędzimy Państwu niepotrzebnego stresu, kłopotów i kar finansowych, a w skrajnych przypadkach nawet zamknięcia firmy.

Szkolenia wstępne i Okresowe BHP

Zapraszamy do skorzystania z usług szkoleniowych. Posiadamy pełne uprawnienia, w tym także pedagogiczne niezbędne do prowadzenia kursów. Wykonujemy szkolenia głównie w siedzibie zlecającego. Pozwala to zweryfikować warunki pracy i standardy panujące u Pracodawcy. Oferta szkoleniowa – szkolenia wstępne (ogólne) oraz okresowe. Możliwość zamówienia metody szkolenia na odległość typu e-learning na podstawie materiałów wysyłanych drogą elektroniczną np. e-mailem lub pocztą. Metoda ta dotyczy wyłącznie pracodawców i pracowników administracyjno-biurowych oraz stanowisk kierowniczych.

Stała obsługa firmy w zakresie BHP

Wykonujemy zadania służb BHP w firmach w oparciu o negocjowane indywidualnie i zawierane na dłuższe okresy czasu umowy. Istnieje możliwość zleceń jednorazowych np. opracowanie instrukcji BHP. Oferujemy usługi BHP głównie w Krakowie i okolicach. Współpraca z firmami znajdującymi się w innych województwach niż Małopolskie – możliwa, po uprzednim skonsultowaniu warunków współpracy. Szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych możliwe na terenie całego kraju – poprzez metodę e-learningu.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Analizujemy i dokumentujemy ryzyko zawodowe związane z pracą wykonywaną na ocenianych stanowiskach. Preferujemy metodę Risk Score, jakże cenioną podczas kontroli przez służby PIP i PIS.

Sporządzenie Dokumentacji Powypadkowej

 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku
 • Zebranie oświadczeń od poszkodowanego i świadków
 • Sporządzenie protokołu powypadkowego
 • Opracowanie zarządzenia powypadkowego
 • Sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy
 • Zakładanie rejestru wypadków przy pracy
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego

Wszelką dokumentację BHP oraz instrukcje

Nowość – od 2016 roku wprowadzamy ofertę obsługi firm wdrażających system HACCP

Oferta pojawi się już wkrótce.

Doradztwo BHP i kadrowe dla pracodawców

Usługi BHP i HACCP – na zasadach outsourcingu

Otwierasz nową firmę? Nie masz czasu na prowadzenie pełnej dokumentacji BHP? Skontaktuj się z naszym inspektorem BHP: biuro@firmaBHP.com.

 

ponadto:

 • prowadzenie kadr (pełna dokumentacja, sporządzanie umów itd.)
 • szkolenia podstaw druku dla drukarni sitodrukowych (zakres prawidłowego przygotowania szablonów i technologii druku, również 4 kolorowego, techniki mieszania farb, nowe typy farb)
  W razie potrzeby możesz wezwać nas do:
 • napraw i konserwacji komputerów, serwisu oprogramowania, tworzenia wewnętrznych sieci internetowych etc.

 

Zatem zapraszamy do współpracy.